option, many, selection

Čo je koučing ? Aké najčastejšie dôvody vedú k vyhľadaniu kouča ?

Zaujímajú ťa odpovede na tieto otázky?  Práve v tomto článku ich nájdeš.

Traduje sa, že koučovanie má svoje korene v športe. Keď prípravu plavcov prevzal tréner basketbalového tímu, ktorý o plávaní nič nevedel, dokonca nevedel ani plávať. Na základe nevedomosti sa musel svojich zverencov pýtať, aby sa naučil a zistil ako trénujú, čo im pomáha, čo práve teraz potrebujú a čo im najlepšie funguje. A na základe tohto nevedomého, opytovacieho štýlu zistil, že jeho plavci sa výrazne začali zlepšovať.

coach, horse, horse-drawn carriage

Koučing je často prirovnávaný k jazde s kočom či taxíkom.
Asi to bude tým, že koučovanie, resp. slovo coach, pochádza z maďarčiny a znamená – koč, kočiar, kočiš, taxikár. Je to „prenesenie klienta z miesta kde sa nachádza, tam, kam chce ísť s tým, že klient sám určuje, kadiaľ tá cesta povedie.

Koučovanie je založené na profesionálnom, krátkodobom alebo dlhodobom vzťahu medzi koučom a koučovaným. Podstatou tohto vzťahu je rovnocennosť, dôvera, otvorenosť, rešpekt a úprimnosť. Spolupráca medzi koučom a klientom je založená na klientovi a jeho raste v profesijnom a osobnom živote. Kouč je v úlohe tzv. „DELEGÁTA“ pri rozvoji klientovej osobnosti.

Koučing je spôsob k:
 • pracovaniu v zóne učenia, v ktorej dosahujeme rýchlejší progres

 • pozitívnemu pohľadu na konkrétnu situáciu

 • dosiahnutiu zvýšenej psychickej odolnosti

 • zvládaniu súťažného tlaku a navodeniu stavu flow“

 • poznaniu svojich silných stránok a ich následnému využívaniu

 • odbúraniu vnútorných bariér (nadmerný stres, nepotrebné myšlienky), ktoré sú podhubím pre tvorbu negatívnych procesov

 • zefektívneniu prístupu k tréningovému procesu

Príklad: Športovec má vysoký potenciál, jeho fyzické atribúty sú na vrcholovej úrovni, tréningový proces prebieha plynule, ale pri prechode z tréningového prostredia do zápasu jeho výkon ani z ďaleka nezodpovedá tréningovým výsledkom. Ale ako je to možné, že v tréningu údery, kopy, hody, prihrávky, technika, taktika atď., bez problémov vychádzajú a v zápase tieto isté schopnosti nedokáže uplatniť? Do tohto priestoru športovcovi vstupujú určité prekážky či bariéry, ktoré bránia plynulému chodu jeho potenciálu nadobudnutého tréningom. Mentálny kouč pomáha pri odstránení práve týchto zábran, čím „uvoľní“ cestu potenciálu konkrétnej osoby, čo vedie k dosahovaniu optimálneho výkonu. 

Koučing môžeme využiť nielen v športe, ale aj v bežných životných situáciách ako sú vzťahy, práca, škola či voľný čas.

Najvyššia forma koučingu je self-coaching. To znamená, že sa vieme koučovať sami.

Aké najčastejšie dôvody vedú k vyhľadaniu kouča ?

 • mám problém, ktorý neviem vyriešiť

 • mám problém s koncentráciou v zápase

 • mám zlé vzťahy so spoluhráčmi/kolegami

 • neviem ako vyriešiť tréningový/pracovný plán

 • chcem upokojiť svoju myseľ pred dôležitým výkonom

 • chcem byť psychicky vyrovnaný

 • chcem sa maximálne koncentrovať na výkon

 • chcem efektívne využiť svoj talent a potenciál

 • chcem byť so sebou spokojný

 • chcem efektívne vyriešiť konkrétnu situáciu/úlohu

 • chcem prehodnotiť smerovanie životnej cesty
 • chcem zvýšiť kvalitu svojho života

 • chcem predísť životným problémom

 • chcem si byť istý, že na to mám

 • chceme zlepšiť vzťahy a komunikáciu v tíme, rodine.

Správne mentálne nastavenie resp. sebapoznanie a sebauvedomenie je základným pilierom dosahovania vlastných cieľov.

Zaujal Vás tento článok a chcete využiť služby kouča?

Bezplatne ma kontaktujte

Volám sa Pavol Hudec a som členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

Bližšie informácie nájdete v sekci „O mne“ a „Moje služby“

Teším sa na vzájomnú spoluprácu.

Email: koucing@pavolhudec.sk

Mobil: +421 910 315 655