O mne

O koučovaní som sa prvýkrát dozvedel na jednom predmete v škole, kde sme sa učili jeho podstatu na skúšku. Filozofia koučingu ma tak zaujala, že som si vo svojom voľnom čase začal vyhľadávať rôzne informácie. Okrem úžasných prednášok a kníh mnohých koučov z oblasti športu, či biznisu som narazil na možnosť absolvovania Medzinárodne certifikovaného výcviku v koučingu, schváleného ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

Dozvedieť sa viac …

Koučing

Koučovanie je založené na profesionálnom, krátkodobom alebo dlhodobom vzťahu medzi koučom a koučovaným. Podstatou tohto vzťahu je rovnocennosť, dôvera, otvorenosť, rešpekt a úprimnosť. Spolupráca medzi koučom a klientom je založená na klientovi a jeho raste v profesijnom a osobnom živote. Kouč je v úlohe tzv. „DELEGÁTA“ pri rozvoji klientovej osobnosti. Viac o koučingu …

MOJE SLUŽBY​

Holistický (celostný) prístup

Pomáham ľuďom na ich vlastnom posune z miesta kde sa aktuálne nachádzajú, tam, kde si želajú byť. Ako kouč sa zameriavam na sebapoznanie, ktoré zohráva kľúčovú úlohu v nazeraniu na bežné ale aj záťažové situácie v živote. 

Ebook ZDARMA!

Prihláste sa na môj Newsletter a nezmeškajte tak novinky a články na mojej stránke. Navyše, ako poďakovanie vám pošlem moju bakalársku a diplomovú prácu, ktoré verím, že budú pre Vás prínosné.

E-BOOK ZDARMA!

Prihláste sa na Newsletter

Prihláste sa na môj Newsletter a nezmeškajte tak novinky a články na mojej stránke. Navyše, ako poďakovanie vám pošlem moju bakalársku a diplomovú prácu, ktoré verím, že budú pre Vás prínosné.