Moje služby

V čom spočíva môj prístup:

 • Dôverujem Vám a som presvedčený o tom, že vzorce a schopnosti k dosiahnutiu svojho cieľa máte zakorenené v sebe.
 • Vnímam Vás holisticky (celistvo)
 • Vnímam Vás ako „banku riešení“ nie ako „banku problémov.
 • Nezameriavam sa na negatívnu minulosť a neanalyzujem ju. Zameriavam sa na želanú budúcnosť a riešenia ako sa k nej dopracovať.
 • Počas stretnutia Vám venujem 100% pozornosť.
 • Mojou prioritou nie je Vám radiť, či dirigovať, ale podnietiť a inšpirovať.
 • Najlepšie riešenia nie sú druhou osobou šité na mieru, ale vytvorené vlastným úsudkom a postojom. Pretože odborník na Váš život nieje niekto druhý, ale vy sami.
 • Dôvera a diskrétnosť tvoria môj základ rozhovoru s Vami.

Aké najčastejšie dôvody vedú k vyhľadaniu kouča ?

 • chcem si byť istý, že na to mám
 • chcem zmeniť svoj životný štýl
 • mám problém, ktorý neviem vyriešiť
 • mám problém s koncentráciou v zápase
 • mám zlé vzťahy so spoluhráčmi/kolegami/rodinou
 • neviem ako ďalej pokračovať: práca/šport/život
 • neviem ako vyriešiť tréningový plán
 • chcem upokojiť svoju myseľ pred dôležitým výkonom
 • chcem byť psychicky vyrovnaný
 • chcem sa maximálne koncentrovať na výkon
 • chcem efektívne využiť svoj talent a potenciál
 • chcem byť so sebou spokojný
 • chcem efektívne vyriešiť konkrétnu situáciu/úlohu
 • chcem prehodnotiť smerovanie životnej cesty
 • chcem zvýšiť kvalitu svojho života
 • chcem predísť životným problémom
 • chceme zlepšiť vzťahy a komunikáciu v tíme

Doba, v ktorej žijeme sa posúva v každej oblasti míľovými krokmi vpred a my preto s ňou potrebujeme držať optimálny krok. Tak je tomu aj v oblasti zdravia, životného štýlu, vzťahov, športu či biznisu..

Neustále k nám prichádzajú nové postupy, metódy a prostriedky dosahovania „peak performance“ a ideálov. Tie sa s vývojom doby stali všeobecne známe a dostupné. Lenže v tomto prílive informácií sú častokrát aj negatíva, dezinformácie, lepšie povedané zovšeobecnené postupy, ktoré majú skôr jedinečný účinok na konkrétnu osobu ako na celú skupinu. Následne z toho môžeme v hlavách ľudí badať „informačný chaos“, čo vedie k vzniku tzv. brzdiacich bariér, ktoré blokujú plné využívanie ich potenciálu. Následkom čoho môže byť choroba, vzťahové probémy, neúspech…

Napr. športovci z hľadiska fyzickej pripravenosti dosahujú svojich hraničných hodnôt, čo ich posúva približne na rovnakú úroveň fyzických schopností. Na to, aby športovec dosahoval optimálny výkon je dôležité, aby tréningovému zaťaženiu adekvátne zodpovedala strava, regenerácia a jedna s najpodceňovanejších oblastí – psychika (nastavenie mysli), za čo je spoluzodpovedné PROSTREDIE, v ktorom sa daný človek nachádza. Súhra týchto atribútov môže viesť k optimálnemu fungovaniu organizmu a následne s tým spojenému výkonu.

Avšak ak nielen športovec zanedbáva niektorý z týchto atribútov, tak to môže mať negatívny dopad aj na zvyšné atribúty, následkom čoho môže byť strata motivácie, progresu, vznik zranení, nadmerná únava a psychické problémy, či vznik rôznych ochorení.

Správne mentálne nastavenie resp. sebapoznanie a sebauvedomenie sú základnými piliermi plnohodnotného života a dosahovania vlastných cieľov.

INDIVIDUÁLNY KOUČING:

  • Prebieha formou osobného stretnutia, alebo online (Skype, WhatsApp …).
  • Prvá informačná komunikácia je bezplatná. Podstatou tejto komunikácie je nadobudnutie dôvery a predstavy o spolupráci.
  • Následne ďalšie stretnutia prebiehajú na základe požiadaviek klienta a vzájomnej dohody.
  • Individuálny koučing trvá približne 45 minút.
  • Časový odstup je priamo závislý od klienta, jeho cieľov a potrieb.
  • Napr. koučing môže prebiehať každých 14 dní po dobu približne 6 sedení. Je to priamo závislé od klienta a jeho cieľov.

Vzájomná spolupráca môže prebiehať niekoľkými formami:

Holistický (celostný) prístup

  • prepojenie prostredia, mentálneho nastavenia, fyzického tréningu, stravy a regenerácie.

PREDNÁŠKA/WORKSHOP

Life line 

Inšpiratívna prednáška, v ktorej Vám ukážem svoj holistický (komplexný) pohľad na prístup k výchove a rozvoju nielen úspešného športovca, ale predovšetkým spokojného a dobrého človeka.

CHCEM BLIŽŠIE INFO

Dohodnime si nezáväzné stretnutie rýchlym vyplnením kontaktného formulára. 
Po prijatí Vašej správy Vás budem v čo najkratšej dobe kontaktovať.