O mne

Milujem koučing, teda život, prácu s ľuďmi, prácu na seba rozvoji. Som zástancom holistického prístupu ku všetkému, zdravie, práca, šport, vzťahy resp. k životu ako takému.
AKO SOM SA DOSTAL KU KOUČINGU ?

O koučovaní som sa prvý krát dozvedel na jednom predmete na vysokej škole, kde sme sa učili jeho podstatu na skúšku. Filozofia koučingu ma tak zaujala, že som si vo svojom voľnom čase začal vyhľadávať rôzne informácie, prednášky atď. Okrem úžasných prednášok a kníh mnohých koučov som si našiel možnosť absolvovania Medzinárodne certifikovaného výcviku v koučingu, schváleného ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/. Preponie nedirektívneho prístupu kouča a pomoci ľuďom v ich životných situáciach (zdravie, šport, práca, rodina) je pre mňa mňa ideálny spôsob práce, ktorá je má želaný výsledok pre obe strany WIN-WIN.

Člen

Čo sa týka športu, vždy ma bavilo a zaujímalo veľa športov a preto som mal možno problém sa špecializovať len na jeden konkrétny. Ale toto zaujatie som začal rozvíjať najmä v oblasti fitness, kde som mohol aplikovať poznatky zo školy. Skúšal som a stále skúšam na sebe rôzne tréningové plány, stravovacie postupy, regeneračné možnosti a prácu na mentálnej stránke. Vnímam to ako taký komplexný pohľad resp. zdravie a životný štýl.

Doma rodičia často krát len nemo pozerali a čudovali sa, čo ten ich syn zas v kuchyni vyvára, čo pozerá, píše alebo do akého zamrznutého jazera sa chce ísť čvachtať.

Moji kamaráti ma prezývajú „DRINA„. 

Ja by som o sebe povedal, že som v prvom rade človek, ktorého baví život a jeho neustále poznávanie.

Albert Einstein o sebe povedal

Túto myšlienku vnímam ako podstatu ľudského bytia. A myslím si, že nemusíme byť na niečo príliš talentovaný, ale pokiaľ to, čo robíme má základ v našom , tak sa v tom dokážeme neustále zlepšovať a namiesto pocitu „musím“ bude v nás vládnuť pocit „chcem“. A keď chcem, robím to s radosťou, dobrým pocitom, bez donútenia, či odporu. Na základe čoho sa eliminuje sklon k psychickým výkyvom, či tréningovej/pracovnej/životnej stagnácií, ale práve naopak, stále vyhľadávam možnosti ako sa v danej činnosti zlepšovať.

Moje vzdelávanie

Absolvent Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Absolvent Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Absolvent  Medzinárodne certifikovaného výcviku v koučingu, schváleného ICF/International Coach Federation ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

Certifikovaný tréner kulturistiky fitness a silového trojboja – SAKFST

Účasť na rôznych seminároch, prednáškach a kurzoch v oblasti športu, výživy, fitness, životného štýlu a mentálnej prípravy.