Príbeh Indiána o dvoch vlkoch

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka na prechádzku a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka.
Povedal mu, „ Vnuk môj, tá bitka v každom z nás je medzi dvomi vlkmi.“
Jeden je ZLÝ. 
Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.
Ten druhy je DOBRÝ
Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa starého otca opýtal, „A ktorý vlk zvíťazí?“ 🌗
Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“
 
To, čo máme každý pod svojou kontrolou je slobodná VOĽBA rozhodnúť sa. A to akým smerom sa naše dni, týždne, mesiace a roky života uberajú je výsledkom našich rozhodnutí a reakcií na konkrétne situácie v živote.
Vnímajme, či sú naše činy totožné s tým, kto v našej skutočnej podstate sme.
 

💡Ktorý vlk víťazí u Vás ?