TALENT VS. DRINA

„TO JE TALENT“, je všeobecný pohľad ľudí na športovca, ktorému sa v jeho disciplíne, či odvetví darí a dosahuje kvalitných výsledkov.

Talent to sú vrodené predpoklady, ktoré jedinec nadobudne na základe spojenia génov od jeho otca a matky. Avšak  tieto predpoklady, ktoré dostane do vienka, ešte nie sú zárukou jeho majstrovstva. Som talentovaný, nemusím trénovať a dosiahnem úspech ? Takto to nefunguje. Talent je prvotný potenciál človeka a jeho využitie je priamo závislé od tréningu a tvrdej práce na jeho objavovaní a zdokonaľovaní.

Preto sa mnohí odborníci a autori z oblasti športu, psychológie, či epigenetiky vyjadrili, že tvrdá práca (tréning) je viac než talent.

Autor Malcolm Gladwell vo svojej knihe Outliers tvrdí, že pokiaľ budeme určitej činnosti venovať desať tisíc hodín staneme sa v nej majstrom. 

Talent síce dáva prvotný náskok, ale drina je kľúčom k dosiahnutiu úspechu. Mnoho ľudí nedisponuje prílišnou dávkou talentu, no ich vytrvalosť a zanietenosť do procesu ich neustále posúva vpred.

Môj názor je, že talent a tvrdá práca idú ruka v ruke na ceste k dosiahnutiu  úspechu. Je mnoho prípadov v oblasti športu ako napr. Mohamad Ali, či Michalel Jordan, ktorí nedisponovali veľkým talentom, avšak tvrdou prácou dosiahli tie najvyššie méty.

Počuli ste už názor o talentovaných športovcoch  napr. „ON/A na to má, len tá jeho hlava.“ ? Tak má na to, či nie?Pokiaľ vo mne nie je prítomný zápal do procesu, mám na to, byť úspešný ? Nie je jednoduchšie si priznať, že skrátka daná činnosť nie je pre mňa vhodná ?

Albert Einstein o sebe povedal:

„I have no special talent, I am only passionatelly curious.“ Albert Einstein

Túto myšlienku vnímam ako podstatu ľudského bytia. A myslím si, že nemusíme byť na niečo príliš talentovaní, ale pokiaľ to, čo robíme má základ v našom , tak sa v tom dokážeme neustále zlepšovať a namiesto pocitu „musím“ bude v nás vládnuť pocit „chcem“. A keď chcem, robím to s radosťou, dobrým pocitom, bez donútenia, či odporu. Na základe čoho sa eliminuje sklon k psychickým výkyvom, či tréningovej/pracovnej/životnej stagnácií. Ale práve naopak, stále vyhľadávam možnosti ako sa v danej činnosti zlepšovať.

5/5